วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

(ห้องพิเศษ) – รีรัน-งานเทพประจำเดือน