วันพฤหัส, 23 มกราคม 2563

(ห้องพิเศษ) – รีรัน-งานเทพประจำเดือน