วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

(ห้องพิเศษ) – รีรัน-งานเทพประจำเดือน