วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

(ห้องพิเศษ) – รีรัน-งานเทพประจำเดือน